išritinti

išritinti
išrìtinti 1. tr. išstumti, sukant aplink, išridenti: Po Palanga jūra išritina gintarų Šts. Aš tuos žalius dobilėlius visus iššienausiu ir pilkuosius akmenėlius visus išritinsiu TDrIV67(Švnč). Alaus bačkelės jau išritintos ir volės ištrauktos . Iš klėties kromo p. Ivonaičio išritino (pavogė) tris bačkas silkių A1884,370. Vabolė įlėkė į lizdą ir išrìtino visus kiaušius iš lizdo ant žemės PP11. Kurs y[ra] klišas, gal tekinį išrìtinti (toks didelis tarpas tarp kojų) Mžk. 2. tr. išjudinti iš esamos padėties, išversti: Išrìtinę buvo iš lovos [miegalių] Krš. Nekelas, išritìna iš lovos i valgyti paduoda Krš. Ne kiek sena tesu, bet vė[ja]s išrìtino iš kojų Šts. 3. tr. išvarvinti (ašaras): Elziutė net ašaras per žandus išritino, jai buvo gaila vilkučio Vlk. Ji viena neišritino nė vienos ašaros . 4. tr. prk. išvaryti: Pamiršai, kaip vakar tave pro duris išritinau? B.Sruog. Iš staldžio išrìtinta karvė, vos paeit End. Ka negalia, neišrìtins pri darbo Pvn. 5. refl. šnek. vargstant ką pasiekti, baigti: Ka tik ana išsirìtintų iš tų aštuonių klasių Krš. 6. tr. šnek. iškalbėti: Poterų nebišrìtinau, kunigas sukliko baisia klyksena Ggr. Kaip su rietais išrìtina KlvrŽ. 7. intr. šnek. išvažiuoti: A jau ans išrìtino į Kretingą? Krtn. 8. tr. išperėti: [Višta,] žąsyčius išritinusi, kaip tikrus savo vaikus mylėjo I.Simon. | refl.: Tie perai tebesantys, neišsirìtinę Šv.
◊ iš po gyvãtės išrìtintų kiaũšį labai gudrus, suktas: Iš po gyvãtės kiaũšį išrìtintų ana Krš.
iš vystyklų̃ (šū́do) išrìtinti paauginti kūdikį (iki 1–2 m.): Džiaugiaus iš vystỹklų išrìtinusi, ką aš numie dykus laikysu Užv. Vargą išvargęs, iš šū́do išrìtinęs, atiduok vaiką (anūką)! Krš.
\ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išritinti — išri̇̀tinti vksm. Išri̇̀tinti rą̃stą, stati̇̀nę, rãtą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išridinti — išrìdinti tr. 1. žr. išritinti 1: Šie tuoj į sklepą, dvi bačkas auksinių išrìdino Škn. Jiems reikėjo paversti ant šono didelė statinė su vynu, kad ji galima būtų lengviau išridinti iš laivo Šlč. 2. ridinėjant laimėti: Pirmą Velykų dieną man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išridenti — 1. tr. išritinti, išristi: Jis išrideno ant savo vežimo keletą aukso bačkučių ir nuvažiavo LTR(Jon). Andriukas išridena duonkubilį į užkrosnį J.Avyž. Ne teip lengviai duosis iš duobės išridẽnami [akmenys] Ps. O raudona saulė kaip varinis varpas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritenti — 1. žr. išritinti 1: Tuoj išriteno iš pirkaitės kokią bačką ir ritinėja per pirkią, kol net gaidys užgieda LMD(Pns). | refl. tr.: Išsiritendavo statinukę kryžiakelėn, pats gerdavo ir versdavo gerti pirmą pasimaišiusį praeivį rš. 2. refl. ritantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinimas — išrìtinimas sm. (1) LL297 → išritinti 1: Išritinimo būgnas PolŽ22. ritinimas; išritinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinėti — LVI792 1. K, Š iter. dem. išritinti 1: Akmenis išritinėk J. Mūsų tėviška žemelė mus penėjo, nuo amžių gyvenome joje, dirvonus plėšėme, akmenis išritinėjome rš. Radę iš vienos nakties, sako, išvartalioti tie akminys, išritinėti Nv. | refl. K:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išruntinti — išrùntinti tr. šnek. 1. išritinti: Ot akmuo, tai ben akmuo: šešiuose led išruntinom! Knv. 2. iškasti: Labai didelę duobę išrùntinot bulbom pilt Dsm. runtinti; išruntinti; nuruntinti; priruntinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”